โครงการ Beautiful Health Club โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์