ข่าวประชาสัมพันธ์
» โครงการ Beautiful Health Club
» โครงการแว่นตาราคาประหยัด
» สานสัมพันธ์แทนดวงตาแด่น้อง
» Beautiful Health Club
» Beautiful ห่วงใยใส่ใจสุขภาพสายตา
» เปิดตัวเครื่องเลือกแว่น B.O.Digital
» แว่นบิวตี้ฟูลสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
 
โครงการ Beautiful Health Club
โครงการ Beautiful Health Club มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
แว่นบิวตี้ฟูล จัดกิจกรรรม “โครงการ Beautiful Health Club “ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2552 งานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น บริการตรวจวัดสายตา ล้างแว่นตา ปรับแต่งทรงแว่น เปลี่ยนอะไหล่แว่นตาฟรี ให้คำปรึกษาปัญหา ทางด้านสายตาฟรีตลอดงาน พร้อมรับของชำร่วยมากมายภายในบูทกิจกรรม
โครงการ Beautiful Health Club มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
แว่นบิวตี้ฟูล จัดกิจกรรรม “โครงการ Beautiful Health Club “ ณ มหาวิทยาลัยโยก จังหวัดลำปาง วันที่ 15-17 สิงหาคม 2552
โครงการ Beautiful Health Club โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ บริการตรวจวัดสายตาฟรี ล้างแว่น ปรับแต่งทรงแว่น เปลี่ยนอะไหล่แว่นตาฟรี
แว่นบิวตี้ฟูล จัดกิจกรรมโครงการ Beautiful Health Club “ มอบทุนการศึกษา แว่นตาฟรีให้กับเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาด้านสายตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมประกอบแว่นสายตาฟรี จำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14- 15 กรกฎาคม 2552
โครงการ Beautiful Health Club โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
แว่นบิวตี้ฟูล จัดกิจกรรม “โครงการ Beautiful Health Club “ บริการตรวจวัดสายตาฟรี ! พร้อมมอบทุนการศึกษาแว่นตา จำนวน 10 ทุน ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2552
โครงการ Beautiful Health Club โรงเรียนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
แว่นบิวตี้ฟูล มอบทุนการศึกษาแว่นสายตาฟรี จำนวน 10 ทุน ให้กับนักเรียน โรงเรียนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2552
โครงการ Beautiful Health Club โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
แว่นบิวตี้ฟูล จัดกิจกรรรม “โครงการ Beautiful Health Club “ มอบทุนการศึกษาแว่นตาฟรี ให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก วันที่ 18-19 สิงหาคม 2552
โครงการแว่นตาราคาประหยัด
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2547 แว่นบิวตี้ฟูล เจ้าของสโลแกน “ดูแลคุณมากกว่าเรื่องสายตา” ได้จัดกิจกรรมใน โครงการแว่นตาราคาประหยัด ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายแว่นตาในราคาพิเศษแก่นักเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การบริการตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญรับปรึกษาปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสายตา, แนะนำวิธีการใช้สายตาที่ถูกต้องและการบริการล้างแว่นตา ปรับแต่งทรง, ซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่แว่นตา แก่นักเรียน ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการแจกของชำร่วยมากมาย อาทิเช่น สมุดโน้ตแว่นบิวตี้ฟูล นอกจากนี้ แว่นบิวตี้ฟูล ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงได้จัดให้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแว่นตาแก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมประกอบแว่นสายตาจำนวน 10 ทุน ทั้งนี้กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางแว่นบิวตี้ฟูล ปฎิบัติควบคู่กับโครงการแว่นตาราคาประหยัดเรื่อยมา โดยกิจกรรมดังกล่าว แว่นบิวตี้ฟูล จะจัดให้มีขึ้นในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศด้วย
โครงการสานสัมพันธ์แทนดวงตาแด่น้อง
แว่นบิวตี้ฟูลจัดกิจกรรม “โครงการสานสัมพันธ์แทนดวงตาแด่น้อง” ครั้งที่ 3 โดยร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแว่นตาแก่นักเรียน กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีมีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์และมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา ทำให้เกิดอุปสรรคแก่การศึกษาเล่าเรียน ได้สามารถมีแว่นตาสวมใส่ เพื่อแก้ไขปัญหาสายตา

ทั้งนี้มีโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก กิจกรรมประกอบด้วย การบริการตรวจวดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแนะนำวิธีการใช้สายตาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการบริการล้างแว่นตา,ปรับแต่งแว่นตาฟรีตลอดงาน จากกิจกรรมดังกล่าว แว่นบิวตี้ฟูลมีจุดมุ่งหมายเพื่อคืนกำไรแก่สังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ เหล่านี้จะพัฒนาเป็นเยาวชนที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

โครงการสานสัมพันธ์แทนดวงตาแด่น้อง เป็นโครงการดีๆ อีกโครงการหนึ่งที่ทางแว่นบิวตี้ฟูลได้จัดขึ้นต่อเนื่องตามนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม
โครงการ Beautiful Health Club
แว่นบิวตี้ฟูล ได้จัดกิจกรรมในโครงการ Beautiful Health Club ณ สถาบันราชภัฎธนบุรี เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ. 2547 เพื่อบริการดูแลสุขภาพสายตาแก่นักศึกษา กิจกรรมประกอบด้วยการบริการตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญ, รับปรึกษาปัญหาด้านสายตา และแนะนำวิธีการการใช้สายตาที่ถูกต้อง, บริการดูแลซ่อมแซ่มแว่นตา ครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมรับของชำร่วยมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายแว่นตาในราคาพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว แว่นบิวตี้ฟูลยังได้จัดให้มีขึ้นตามหน่วยงานราชการ, เอกชน, มหาวิทยาลัย และราชภัฏต่างๆ ทั่วประเทศ
แว่นบิวตี้ฟูล เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพสายตา จึงได้จัดกิจกรรมในโครงการ Beautiful Health Club ขึ้น ณ.กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2547 งานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมมากมายอาทิเช่น บริการตรวจเช็คสายตา,บริการดูแลซ่อมแซมและแนะนำวิธีการเลือกแว่นตาให้เหมาะสมกับใบหน้า พร้อมกิจกรรมสมนาคุณแก่ลูกค้า พร้อมทั้งรับของชำร่วยมากมาย ทั้งนี้กิจการรมดังกล่าวจะจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎทั่วประเทศในเร็วๆ นี้
โครงการ Beautiful ห่วงใยใส่ใจสุขภาพสายตา
แว่นบิวตี้ฟูล จัดกิจกรรมในโครงการ บิวตี้ฟูล ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพสายตา ณ เทศบางเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2547 เพื่อให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสได้ใช้แว่นตาในราคาพิเศษ พร้อมทั้งบริการตรวจวัดสายตา, ล้างแว่นตา, ปรับแต่งทรง, เปลี่ยนอะไหล่แว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้มีข้าราชการและประชาชนร่วมให้ความสนใจเข้ารับการบริการอย่างมากมาย โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางแว่นบิวตี้ฟูล จะจัดขึ้นตามหน่วยงานราชการทั่วประเทศในเร็วๆ นี้
แว่นบิวตี้ฟูลตอบแทนสังคมจัดกิจกรรม “โครงการ Beautiful ห่วงใยใส่ใจสุขภาพดวงตา” โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ พร้อมการบริการตรวจวัดสายตาฟรี, ล้างแว่นตาปรับแต่งทรงฟรี, เปลี่ยนอะไหล่แว่นตาฟรี และรับปรึกษาปัญหาด้านสายตาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆ เพื่อสนองนโยบายของบริษัท ให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาพิเศษ โดยหวังสร้างแบรนด์ให้แว่นบิวตี้ฟูลอยู่ในใจของลูกค้าทุกคนตลอดไป
กิจกรรมเปิดตัวเครื่องเลือกแว่น B.O.Digital
โดนใจกันไปเลย! สำหรับกิจกรรมเปิดตัวเครื่องเลือกแว่น B.O.Digital ของร้านแว่นบิวตี้ฟูล ร้านแว่นตาที่ทันสมัยเอาใจวัยรุ่น ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ โดยเครื่องเลือกแว่นดังกล่าว เป็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่น้องๆ สามารถเลือกกรอบแว่นได้ถึง 4 แบบ ในเวลาเดียวกัน มั่นใจกับแว่นที่ลงตัวกับใบหน้าด้วยเครื่องเลือกแว่น B.O.Digital

ในงานประกอบด้วย กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมร่วมสนุกกับเกมส์ต่างๆ เพื่อรับของชำร่วยมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตรวจวัดสายตาฟรีตลอดงาน (งานนี้! มีคนดังแวะเวียนมาร่วมงานมากมาย)
กิจกรรมแว่นบิวตี้ฟูลสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
“รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีดี อนาคตดีแน่นอน”
แว่นบิวตี้ฟูล สานต่อ กิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อสนองตามนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว แว่นบิวตี้ฟูล เข้าร่วมสนับสนุนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี