แว่นบิวตี้ฟูล ผู้นำด้านเทคโนโลยี่ ด้วยเครื่องเลือกแว่น BO Digital

รับสมัครงานทั่วประเทศตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. พนักงานช่างวัดสายตาประกอบแว่นตา
2. พนักงานช่างเทคนิค
3. พนักงานขายหน้าร้าน

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัคร (Resume) ประวัติโดยสังเขป ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครส่งมาที่
ฝ่ายบุคคลห้างแว่นบิวตี้ฟูล เลขที่ 1454-1456 ถนนพระราม6 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน/ ตำแหน่งที่สมัคร) หรือ
E-mail : job@beautifuloptic.co.th